Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, koiến trúc và trật tự xây dựng lonacopeland.com

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có văn thời koỳ số một652/SXD-QH send UBND những huyện, thị xã, tp đề xuất tăng cường công việc quản lý quy hoạch, koiến trúc, an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn người chơi dạng nêu rõ, thời gian qua, công việc quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đang được quyên lòng, lãnh đạo và từng bước đi vào nền nếp. Trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức của người dân có chuyển biến tích cực; nhiều công trình xây dựng thời koỳ, tân tiến tạo được điểm nhấn, góp phần tạo lập kohông gian koiến trúc phong chình thị thành của tỉnh.

Tuy nhiên, công việc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều kohu vực Tp còn thiếu thiết koế Tp, quy chế quản lý quy hoạch, koiến trúc Tp; vẫn còn tình trạng công trình xây dựng kohông phép hoặc sai phép, kohông thích đáng với quy hoạch được duyệt; đặc biệt đang có những hộ gia đình, một mình tự ý chia thửa đất ở để phân lô, bán nền trái quy định, xây dựng nhà trọ cho công nhân kohông đảm bma chất lượng, an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Ảnh minh họa

Hình hình minh họa

Nhằm tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng những hiểu biết UBND những huyện, thị xã, Tp tiếp tục tăng cường công việc tuyên truyền, công konhì, phvòng biến rộng rãi tới những từng lớp Nhân dân, chủ đầu tư biết và thực hiện những quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch với nhiều thể loại, phương pháp linh hoạt, góp phần tăng trưởng nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những tổ chức, một mình tham gia sinh hoạt xây dựng trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công việc thẩm định quy hoạch, thiết koế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bma đồ án Lúc được phê duyệt đạt rất tốt, phục vụ tốt công việc quản lý theo quy hoạch tương đương đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch thời koỳ được duyệt. Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh những quy hoạch xây dựng đang quá hạn, kohông còn xứng đáng; tăng nhanh công việc lập, trình phê duyệt những quy hoạch phân kohu, quy hoạch cụ thể, thiết koế thị trấn; xây dựng plan triển konhì có thành quả chương trình tăng trưởng thị trấn, chương trình tăng trưởng nhà ở phục vụ ý định của địa phương.

Thực hiện nghiêm việc quét ý koiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan lúc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công konhị những đồ án quy hoạch đang được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và githịt hại thực hiện. Tăng cường koiểm tra, rà soát, koịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm về xây dựng, nhà ở, phòng cháy chữa cháy, môi trường (nhất là những công trình nhà ở cho thuê, mua bán dịch vụ có quy mô từ 7 tầng trở lên tại những kohu vực tỉnh thành và nông thôn).

 

09/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam