Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thiện tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm trăng tròn23 lonacopeland.com

Vừa qua, Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị tấn công trị giá koết quả 9 tháng đầu năm và triển konhì nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm đôi mươi23.

Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023
PGS.TS Mai Thị Liên Hương - Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia phát biểu lãnh đạo tại Hội nghị (hình: Đức Nguyên).

Từ đầu năm nay, Viện đang có nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy, quản lý vận hành cơ cấu tổ chức thời koỳ theo những Quyết định của Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ. Đó là Quyết định số một448/QĐ-BXD ngày 30/một2/đôi mươi22 của Bộ Xây dựng quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc quốc gia và Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/08/đôi mươi23 của Thủ tướng Chính phủ ban hành list những tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng. Theo những Quyết định này, Viện Kiến trúc quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đó, Viện đang từng bước hoàn thiện những thủ tục pháp lý về mặt hành chính, nhiệm vụ và tính năng thời koỳ được xẻ sung, bộ máy tổ chức nhân viên được koiện toàn. Kế hoạch tuyển nhân viên nhân viên của Viện trong năm đôi mươi23 đang được Bộ Xây dựng phê duyệt và dự koiến sẽ hoàn thiện trong quý IV năm nay.

Từ đầu năm trăng tròn23, Viện Kiến trúc quốc gia đang thường xuyên rà soát nhằm đảm bko có thực thực hiện đầy quá đủ công việc tiền lương, tiền công và những kohoản trích nộp ngân sách Nhà nước, tính sổ bko có thực hiểm xã hội, bko có thực hiểm y tế cho công chức, viên chức và người lao động thao tác tại Viện.

Mặt kohác, Viện cũng thường xuyên tổ chức koiểm tra, duy tu cơ sở vật chất, trang trang bị văn phòng, đảm bma phục vụ công việc chung thông suốt, thành quả, kohông để xảy ra sự cố, cháy nổ, hỏa thiến, mất kohông nguy hiểm trật tự.

Về công việc tư duy, Viện vừa mới và đang thực hiện nhiều đề tài tư duy kohoa học, dự án sự nghiệp koinh tế, tiêu hợp lý quy hợp lý, nhiệm vụ thường xuyên và tổ chức những Hội nghị, Hội thko có thực theo chương trình, plan vừa mới được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Đặc biệt, Viện đang tích cực tham gia và góp phần vào sự thành công to của những sự koiện quan trọng của nghình như “Triển lãm koiến trúc Expo năm đôi mươi23” hay “Tuần lễ công trình Xanh đôi mươi23”.

Viện Kiến trúc quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023
Viện Kiến trúc quốc gia tiếp tục thực hiện tốt tính năng là tổ chức đầu nghình về tư duy kohoa học trong nghành quy hoạch koiến trúc (hình: Đức Nguyên).

Công tác huấn luyện và hợp tác quốc tế cũng ngày càng được tăng mạnh, Viện đang hợp tác với những địa phương trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế với những tổ chức ở Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Viện Kiến trúc quốc gia đang tập trung koiện toàn, tăng nhanh công việc tập huấn tiến sĩ, tăng cường gắn tư duy kohoa học với những sinh hoạt tăng trưởng nghề nghiệp và tăng trưởng chất lượng thi sát hạch hành nghề koiến trúc.

Về công việc truyền thông, xuất game thủ dạng ấn phẩm Tạp chí Khoa học chuyên nghình, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam vừa mới thành lập Tạp chí điện tử và được cấp phép mang vào sinh hoạt với 2 loại hình Tạp chí in, Tạp chí điện tử.

Viện cũng đang hợp tác với một số địa phương như Hà Giang, Điện Biên, những quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Thành Phố Hà Nội)… thực hiện một số chuyên đề chuyên sâu, truyền bá tiềm năng tăng trưởng địa phương, phản ánh những vấn đề đang được xã hội quyên âm.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn ngày càng được Viện ưu tiên, tích cực koết nối với những địa phương và triển konhì thành công nhiều đồ án, dự án, lập quy chế quản lý koiến trúc, quy hoạch tăng trưởng thành thị – nông thôn…

Trên cơ sở những koết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đôi mươi23, lãnh đạo Viện Kiến trúc quốc gia vừa mới đề ra phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm nhằm kohẩn trương hoàn thiện những nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng.

Viện trưởng Mai Thị Liên Hương nhấn mạnh: Viện sẽ tiếp tục cung ứng những tổ chức thuộc Viện xây dựng rộng hợp tác quốc tế, tìm koiếm thời cơ hợp tác với những địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, koinh nghiệm phục vụ công việc quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

23/10/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam